ราคาบ้านเรือริมน้ำ

 ราคาวันจัทร์ถึงวันศุกร์และวันอาทิตย์ลด 20%

 บ้านเรือ(หลังเล็ก) S ราคาโปรโมชั่นตอนนี้ 1,600 บาท

 บ้านเรือ(หลังใหญ่) L ราคาโปรโมชั่นตอนนี้ 2,000 บาท

 รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

 ราคาวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ลด 10%

 บ้านเรือ(หลังเล็ก) S ราคาโปรโมชั่นตอนนี้ 1,800 บาท

 บ้านเรือ(หลังใหญ่) L ราคาโปรโมชั่นตอนนี้ 2,250 บาท

 รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

 (เสริมที่นอนได้เฉพาะไซด์ L)

 (เสริมที่นอนที่ละ 400 บาท พร้อมอาหารเช้า)

  บ้านเรือ S ราคาปกติ 2,000 บาท

  บ้านเรือ L ราคาปกติ 2,500 บาท

ราคาบ้านรีสอร์ท

 ลดราคาพิเศษ 30% ทุกวัน

 ราคาปกติ 1,800 บาท ราคาโปรโมชั่นตอนนี้ 1,260 บาท

 (ราคานี้รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน)

 (เสริมที่นอนที่ละ 400 บาท พร้อมอาหารเช้า)

ราคาบ้าน Family VIP

 ลดราคาพิเศษ 30% ทุกวัน

 ราคาปกติ 5,000 บาท ราคาโปรโมชั่นตอนนี้ 3,500 บาท

 (ราคานี้รวมอาหารเช้าสำหรับ 6 ท่าน)

 (เสริมที่นอนที่ละ 400 บาท พร้อมอาหารเช้า)

ราคาห้องดาวเคียงเดือน (ECO)

 ราคา 600 บาท

 (ไม่มีอาหารเช้า)

 (ไม่รวมโปรโมชั่น)

 (เสริมที่นอนที่ละ 300 บาท)