ห้องสัมมนา

รองรับการจัดประชุมสัมมนา งานเลี้ยง งานมงคล บริการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ พร้อมบริการด้านการตกแต่งโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในการจัดเลี้ยงและสัมมนา อย่างครบครัน

ห้องสัมมนามี   3 ขนาด

ห้องเล็กรับได้   20-40 ท่าน

ห้องกลางรับได้  40-60 ท่าน

ห้องใหญ่รับได้  60-80 ท่าน  

ขอใบเสนอราคา

ส่งถึงรตะธารารีสอร์ทแล้ว